Léčba těhotenské cukrovky

— stránka se připravuje —

Normální hladiny krevní glukózy jsou v těhotenství nižší. Cílové hladiny glykémie jsou při těhotenské cukrovce nižší než u běžné cukrovky.

 

Cílem léčby těhotenské cukrovky je udržet hodnoty glykémií (hladiny krevní glukózy) v normálním rozmezí, tedy hodnoty jako u zdravé těhotné ženy.

Během dne se obvykle měří celkem 4 hodnoty:

  1. ráno nalačno,
  2. jednu hodinu od prvního sousta snídaně,
  3. jednu hodinu od prvního sousta oběda
  4. jednu hodinu od prvního sousta večeře.

Četnost měření je individuální, podle doporučení ošetřujícího lékaře. Je důležité měřit se přesně za hodinu od začátku jídla (od prvního sousta), je dobré nařídit si budík na mobilu. Několik málo minut je v toleranci, ale měření v jinou dobu (třeba po hodině a čtvrt) už nemá význam a je zavádějící, uvedené rozmezí pak již neplatí.

U pacientek léčených dietou při měření glykémie „z prstu“, které provádějí samy na glukometru, jsou cílové tyto hodnoty:

  • nalačno do 5,3 mmol/l
  • za 1 hodinu od začátku jídla do 7,8 mmol/l

Pacientkám na dietě nehrozí nízká hladina glukózy v krvi – hypoglykémie, 3,3 mmol/l jen odpovídá dolní hranici normální glykémie. Hypoglykémie se u pacientek na dietě nevyskytují a pokud ano, zpravidla jde o chybu měření (např. z příliš malé kapičky krve).

U pacientek léčených inzulinem je měření nutné denně a častěji, zpravidla před jídlem a jednu hodinu od prvního sousta při každém hlavním jídle (opět podle dohody s ošetřujícím lékařem). Cílové hodnoty jsou:

  • nalačno 3,5 – 5,3 mmol/l
  • za 1 hodinu od začátku jídla 5,0 – 7,8 mmol/l

Dolní hranice jsou uvedeny pouze proto, že při léčbě inzulinem je riziko nízké hladiny krevního cukru – hypoglykémie. Cílem léčby inzulinem určitě není udržování hodnot glykémií na dolní hranici normy. Kromě rizika hypoglykémie by byl ohrožen i růst plodu, protože takto nízké hodnoty by mohly být nedostatečné pro jeho výživu.

Poznámka: ve starším doporučeném postupu ČDS byla uvedena cílová hodnota nalačno do 5,1 mmol/l. Po společné domluvě v rámci Sekce diabetes a těhotenství ČDS ČLS JEP byla tato hodnota v doporučeném postupu ČDS (2017) zvýšena na uváděných 5,3 mmol/l.

Použité zdroje:

ČDS (2017) GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS – Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017

Krejčí (2016) Gestační Diabetes Mellitus

www.tehotenskacukrovka.cz

Copy link
Powered by Social Snap