Home » O projektu » Přehled remisí diabetu

Přehled remisí diabetu

Neslazeno.cz na základě ověřených lékařských zpráv eviduje nahlášené remise diabetu 2. typu (odeznění diabetických hladin krevní glukózy), a zveřeňuje přehled remisí v anonymizované podobě.

Definici remise diabetu 2. typu v kontextu bariatrické chirurgie nabízí doporučení České diabetologické společnosti (ČDS 2017). Tuto definici jsme přejali i pro účely tohoto přehledu, neboť prozatím česká doporučení nedefinují remisi dosaženou bez bariatrické chirurgie.

 

Částečná remise (odpovídá modifikované definici prediabetu/poruše glukózové homeostázy): Glykémie jsou pod diagnostickým prahem pro diabetes (tj. glykémie v žilní plazmě nalac no 5,6 – 6,9 mmol/l NEBO HbA1c 39 – 47 mmol/mol NEBO glykémie ve 120. minutě oGTT 7,8 – 11,0 mmol/l) nejméne po dobu 1 roku, bez farmakoterapie s výjimkou metforminu.

Kompletní remise: Normální glykémie je třeba potvrdit dvěma ukazateli (glykémie v žilní plazmě nalačno je nižší než 5,6 mmol/l a zároveň je HbA1c nižší než nebo rovno 38 mmol/mol nebo je glykémie ve 120. minutě oGTT <7,8mmol/l) nejméne po dobu 1 roku, bez farmakoterapie s výjimkou metforminu.

Prodloužená remise je kompletní remise trvající alespoň 5 let.

Přehledná tabulka všech registrovaných pacientů

V případě zájmu o kontakt nám kdykoliv napište – pokud pacient dal souhlas, předáme Vaši zprávu, aby se mohl ozvat.

Aktualizováno 24. února 2018

Graf remisí zachycuje individuální trendy HbA1c (každá čára odpovídá jednomu pacientovi)

Graf A – podle měsíců od změny životního stylu

Graf B – podle měsíců od diagnózy (změna životního stylu mohla přijít i dlouho po diagnóze)

Použité zdroje:
ČDS (2017) Česká diabetologická společnost ČLS JEP – Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu
Lékařská dokumentace registrovaných pacientů

Rubriky

Copy link
Powered by Social Snap