eslazeno: V rámci druhého ročníku 1. společného Diakongersu pro pacienty a lékaře, který se konal 2. října 2021 na České zemědělské univerzitě, prezentoval MUDr. Vít Neuman z Fakultní nemocnice v Motole připravovanou klinickou studii LOWCA. Jde vůbec o první takovou studii o nízkosacharidové stravě u dětí s diabetem 1. typu v České republice. Přinášíme odkaz na záznam přednášky a se svolením Vítka Neumana také jeho prezentaci v PDF včetně přehledu použitých zdrojů.

Hlavní obsah:

  1. Co je to nízkosacharidová strava?
  2. Klinické studie u dospělých s DM1
  3. Metabolické a endokrinní důsledky – případové studie
  4. Retrospektivní lowcarb studie (podrobněji viz Neuman 2021)
  5. Prospektivní studie LOWCA (výběrová kritéria, cíle studie, design)

Neuman (2021) Studie LOWCA – první lowcarb studie u pacientů s DM1

(všechny záznamy)

Neuman (2021) LOWCA – prezentace

Použité zdroje:

ADA (2013) Medical Standards for Diabetes

Seckold (2019) The ups and downs of low-carbohydrate diets in the management of Type 1 diabetes: a review of clinical outcomes

Krebs (2016) A randomised trial of the feasibility of a low carbohydrate diet vs standard carbohydrate counting in adults with type 1 diabetes taking body weight into account

de Bock (2018) Endocrine and metabolic consequences due to restrictive carbohydrate diets in children with type 1 diabetes: An illustrative case series

Schmidt (2019) Low versus high carbohydrate diet in type 1 diabetes: A 12-week randomized open-label crossover study

 

Copy link
Powered by Social Snap