Home » Cukrovka » Zhoršení očních komplikací

Zhoršení očních komplikací

vloženo 30. května 2018 (HK)

Zhoršení očních komplikací cukrovky nesouvisí přímo se snížením sacharidů, ale s prudkým zlepšením hladin krevní glukózy, tedy zlepšením kompenzace cukrovky. Stejné riziko obnáší jakákoliv strategie s následným náhlým zlepšením kompenzace cukrovky, která na tom byla řadu let špatně – netýká se tedy pacientů s krátkým trváním diabetu.

U diabetiků, kteří na tom byli delší dobu špatně, proto doporučuji časné oční vyšetření – ideálně ještě před zahájením LCHF a po domluvě s očním lékařem (kterého informujete, co máte v plánu) další časnou kontrolu.

Možnosti léčby očních komplikací jsou nyní mnohem větší, ale důležitou podmínkou jejich úspěšnosti je přijít včas.

Rubriky

Copy link
Powered by Social Snap