Neuman (2021) Nízkosacharidová strava u dětí s diabetem 1. typu: multi-centrická studie

eslazeno: 30. října 2021 byl v odborném časopise Nutrients publikován článek skvělého týmu českých lékařů a vědců (Vít Neuman, Zdeněk Šumník, Lenka Petruželková, Barbora Obermannová a další), který se týká zkušeností českých dětí trpících diabetem 1. typu s nízkosacharidovu stravou, obsahující méně než 26 % kalorií v sacharidech doporučených pro jednotlivé věkové kategorie. Přinášíme odkaz na plný text článku a vybíráme některá zajímavá zjištění. Současně gratulujeme celému týmu k publikaci zřejmě vůbec první české studie o nízkosacharidové stravě u dětí s diabetem 1. typu v moderní historii české diabetologie, a těšíme se na jejich další studie a články.

Hlavní zjištění:

 • z celkem 1,040 oslovených rodičů strukturovaný dotazník vyplnilo 624
 • výsledky dětí na nízkosacharidové stravě (LCD) byly srovnány s výsledky dětí na běžné stravě (stejného věku, pohlaví, trvání DM1, typu léčby a centra)
 • 39 % účastníků nahlásilo zkušenosti se sacharidovou restrikcí
 • 5.8 % účastníků (36) se aktuálně stravovalo nízkosacharidově
 • glykovaný hemoglobin (HbA1c) byl podobný (LCD 45 vs non-LCD 49,5 mmol/mol)
 • průměrná glykemie byla nižší na nízkosacharidové stravě (7,0 vs 7,9 mmol/l)
 • delší čas v pásmu na nízkosacharidové stravě (TIR 74 vs 67 %)
 • kratší čas v hyperglykemii nad 10 mmol/l na nízkosacharidové stravě (17 vs 20 %)
 • mírně delší čas v hypoglykemii pod 3,9 mmol/l na nízkosacharidové stravě (8 vs 5 %)
 • účastníci v obou skupinách měli podobný lipidový profil, hmotnost, výsku i BMI
 • nízkosacharidovou stravu iniciovali nejčastěji pacienti nebo rodiče (88 % případů)
 • jen 39 % účastníků na nízkosacharidové stravě konzultovalo rozhodnutí s lékařem

Neuman (2021) Low-Carbohydrate Diet among Children with Type 1 Diabetes: A Multi-Center Study

Copy link
Powered by Social Snap