Home » Cukrovka » Těhotenská cukrovka (Gestační diabetes mellitus, GDM)

Těhotenská cukrovka (Gestační diabetes mellitus, GDM)

Těhotenská cukrovka, nebo-li gestační diabetes mellitus, je zvýšená hladina krevní glukózy poprvé zjištěná v těhotenství. Ve většině případů po porodu odezní. Od roku 2009 platí v ČR doporučení vyšetřovat na přítomnost gestačního diabetu všechny těhotné. Důslednější záchyt a léčba těhotenské cukrovky v posledních desetiletích se tak podílejí na poklesu těhotenských a novorozeneckých komplikací.

Co to je?

Těhotenská cukrovka, nebo-li gestační diabetes mellitus, je zvýšená hladina krevní glukózy poprvé zjištěná v těhotenství. Ve většině případů po porodu odezní. Fyzicky se obvykle neprojevuje vůbec nijak, ale představuje závažné riziko pro ženu i plod/dítě. Pouze velmi špatně kompenzovaná, delší dobu neléčená cukrovka s déletrvajícími vysokými hladinami krevního cukru se může projevit častým a zvýšeným močením, žízní, zvýšenou únavou, častějšími infekcemi (zvláště kvasinkovými záněty) a horším hojením ran. Více podrobností…

Rizikové faktory

Zhruba polovina pacientek s GDM má BMI před těhotenstvím v mezích normy. Z rizikových faktorů se uplatňují zejména: genetická predispozice, věk nad 25 let, nedostatek fyzické aktivity před a v průběhu těhotenství, strava chudá na vlákninu s vyšší glykemickou náloží, jednotlivé složky metabolického syndromu (abdominální nadváha/obezita, esenciální hypertenze, dyslipidémie), syndrom polycystických ovarií, předchozí anamnéza GDM, porodu velkého plodu či mrtvého plodu. Více podrobností…

Jak se zjišťuje?

Přítomnost těhotenské cukrovky se zjišťuje pomocí stanovení hladiny glukózy (glykémie) v žilní krvi a to celkem dvakrát v průběhu těhotenství. Na začátku těhotenství (co nejdříve po jeho zjištění) má být všem ženám stanovena glykémie nalačno. Mezi 24.-28. týdnem těhotenství má být u všech žen, kterým nebyla zjištěna cukrovka na začátku těhotenství, proveden zátěžový test glukózové tolerance (OGTT). Na vyšetření odesílá gynekolog, je třeba ho provést správně. Více podrobností…

Jak se léčí?

Léčba těhotenské cukrovky je založena na vhodné stravě a vhodném pohybu, a pokud je to nutné, také na šetrném využití inzulinu. Cílem léčby je udržení glykémie (A) nalačno do 5,3 mmol/l a současně (B) 1 hodinu od začátku jídla do 7,8 mmol/l, u žen léčených inzulinem mezi 5,0 – 7,8 mmol/l z důvodu rizika hypoglykémie. Pozor, tyto cílové hodnoty jsou odlišné od cukrovky mimo těhotenství, a hodnoty při měření z prstu a žilní krve se mohou lišit. Více podrobností…

Časté otázky

Text

Odborná literatura

Přehled hlavních zdrojů týkajících se těhotenské cukrovky a nízkosacharidové stravy, od systematických revizí přes přehledové články až po knihy, přednášky, rozhovory a užitečné webové stránky.

Související příspěvky

Vyjidak (2021) Beating Diabetes with Food – Abbott ebook

Vyjidak (2021) Beating Diabetes with Food – Abbott ebook

15 January 2021 – Abbott Czech Republic published an English edition of a new patient leaflet for patients with diabetes. It brings information about three major healthy diets, describes how to achieve Type 2 Diabetes remission and offers seven extra tips for better glycaemic control.

Vyjídák (2020) Vidličkou proti cukrovce – Abbott ebook

Vyjídák (2020) Vidličkou proti cukrovce – Abbott ebook

17. srpna 2020 – Společnost Abbott vydala nový letáček pro pacienty s diabetem. Přináší pacientům informace o třech hlavních možnostech stravování, věnuje se možnosti dosažení ústupu (remise) cukrovky 2. typu a nabízí i sedm dalších tipů, jak zlepšit glykémie.

ADA (2019) Standardy lékařské péče u diabetu pro rok 2020

ADA (2019) Standardy lékařské péče u diabetu pro rok 2020

21. prosince 2019 – Americká diabetická asociace (ADA) ve svých nových standardech lékařské péče pro rok 2020 explicitně uvádí nízkosacharidovou stravu jako zdravý typ stravy podložený vědeckými poznatky. Přinášíme rychlý překlad zásadních odstavců.

Copy link
Powered by Social Snap