Home » Cukrovka » Těhotenská cukrovka (Gestační diabetes mellitus, GDM)

Těhotenská cukrovka (Gestační diabetes mellitus, GDM)

Těhotenská cukrovka, nebo-li gestační diabetes mellitus, je zvýšená hladina krevní glukózy poprvé zjištěná v těhotenství. Ve většině případů po porodu odezní. Od roku 2009 platí v ČR doporučení vyšetřovat na přítomnost gestačního diabetu všechny těhotné. Důslednější záchyt a léčba těhotenské cukrovky v posledních desetiletích se tak podílejí na poklesu těhotenských a novorozeneckých komplikací.

Co to je?

Těhotenská cukrovka, nebo-li gestační diabetes mellitus, je zvýšená hladina krevní glukózy poprvé zjištěná v těhotenství. Ve většině případů po porodu odezní. Fyzicky se obvykle neprojevuje vůbec nijak, ale představuje závažné riziko pro ženu i plod/dítě. Pouze velmi špatně kompenzovaná, delší dobu neléčená cukrovka s déletrvajícími vysokými hladinami krevního cukru se může projevit častým a zvýšeným močením, žízní, zvýšenou únavou, častějšími infekcemi (zvláště kvasinkovými záněty) a horším hojením ran. Více podrobností…

Rizikové faktory

Zhruba polovina pacientek s GDM má BMI před těhotenstvím v mezích normy. Z rizikových faktorů se uplatňují zejména: genetická predispozice, věk nad 25 let, nedostatek fyzické aktivity před a v průběhu těhotenství, strava chudá na vlákninu s vyšší glykemickou náloží, jednotlivé složky metabolického syndromu (abdominální nadváha/obezita, esenciální hypertenze, dyslipidémie), syndrom polycystických ovarií, předchozí anamnéza GDM, porodu velkého plodu či mrtvého plodu. Více podrobností…

Jak se zjišťuje?

Přítomnost těhotenské cukrovky se zjišťuje pomocí stanovení hladiny glukózy (glykémie) v žilní krvi a to celkem dvakrát v průběhu těhotenství. Na začátku těhotenství (co nejdříve po jeho zjištění) má být všem ženám stanovena glykémie nalačno. Mezi 24.-28. týdnem těhotenství má být u všech žen, kterým nebyla zjištěna cukrovka na začátku těhotenství, proveden zátěžový test glukózové tolerance (OGTT). Na vyšetření odesílá gynekolog, je třeba ho provést správně. Více podrobností…

Jak se léčí?

Léčba těhotenské cukrovky je založena na vhodné stravě a vhodném pohybu, a pokud je to nutné, také na šetrném využití inzulinu. Cílem léčby je udržení glykémie (A) nalačno do 5,3 mmol/l a současně (B) 1 hodinu od začátku jídla do 7,8 mmol/l, u žen léčených inzulinem mezi 5,0 – 7,8 mmol/l z důvodu rizika hypoglykémie. Pozor, tyto cílové hodnoty jsou odlišné od cukrovky mimo těhotenství, a hodnoty při měření z prstu a žilní krve se mohou lišit. Více podrobností…

Časté otázky

Text

Odborná literatura

Přehled hlavních zdrojů týkajících se těhotenské cukrovky a nízkosacharidové stravy, od systematických revizí přes přehledové články až po knihy, přednášky, rozhovory a užitečné webové stránky.

Související příspěvky

Krejčí (2017) Je OGTT bezpečný?

Některé ženy OGTT test nepodstoupí, protože jej považují za zbytečný. Těhotenská cukrovka však postihuje až 20 % těhotných žen a polovina z nich jsou štíhlé – nemají tedy tradičně uváděné rizikové faktory nadváhu nebo obezitu.

Share via