ADA (2020) Standards of Medical Care in Diabetes – 2020

eslazeno: Americká diabetická asociace (ADA) ve svých lékařských standardech pro rok 2020 explicitně upozorňuje na to, že nízkosacharidová strava patří na základě vědeckých poznatků mezi zdravé typy stravy, a že neexistuje žádná univerzálně nejlepší strava pro všechny pacienty s diabetem:

vybrané části, strana S50 a následující

“Neexistuje jeden univerzálně nejlepší typ stravy pro pacienty s diabetem.

“Důkazy naznačují, že neexistuje ideální makronutriční poměr kalorií ze sacharidů, bílkovin a tuků pro pacienty s diabetem. Proto by měl být makronutriční poměr určen na základě individuálního vyhodnocení výchozí stravy, preferencí a metabolických cílů.”

“Různé typy stravy jsou přijatelné při léčbě diabetu. Dokud nebudou k dispozici robustnější důkazy prokazující relativní benefity různých typů stravy pro konkrétní pacienty, poskytovatelé lékařské péče by se měli zaměřit na faktory, které jsou těmto typům stravy společné: 1) důraz na bezškrobovou zeleninu, 2) minimalizace přidaných cukrů a rafinovaných obilovin a 3) preference základních potravin před vysoce zpracovanými potravinářskými produkty, kdykoliv je to možné.”

“Středomořská strava, nízkosacharidová strava i vegetariánská či převážně rostlinná strava jsou všechno příklady zdravých typů stravy, které ve výzkumu ukázaly pozitivní výsledky, ale plánování jídelníčku pro individuálního pacienta by se mělo zaměřit na osobní preference, potřeby a cíle.”

“Snížení celkového příjmu sacharidů u pacientů s diabetem má největší oporu, pokud jde o zlepšení glykémie a může být uplatněno u různých typů stravy, které odpovídají osobním potřebám a preferencím.”

“Pro pacienty s diabetem 2. typu (DM2), kteří nedosahují glykemických cílů nebo pro které je prioritou snížení medikace, pak omezení celkového příjmu sacharidů v podobě nízkosacharidové nebo velmi nízkosacharidové stravy představuje reálnou možnost.”

ADA (2019) Standards of Medical Care in Diabetes – 2020

Copy link
Powered by Social Snap