Home » Nízkosacharidová strava (LCHF) » STB poměr a ketogenní poměr

STB poměr a ketogenní poměr

vloženo 15. 7. 2017 (JV)

Vzhledem k tomu, že typ stravy jde obvykle tak trochu mimo časové možnosti lékařů v rámci vysokoobrátkového zdravotnického systému, chybí pro ni ve zdravotnické dokumentaci kolonka.

Také proto jsou pojmy jako STB nebo ketogenní poměr málo známé, ale přitom velmi užitečné z pohledu fungování metabolismu energie.

STB POMĚR

STB poměr je číslo ve formátu X:Y:Z, které vyjadřuje, kolik procent energie v dané stravě pochází ze sacharidů, tuků a bílkovin.

Klasická běžná strava, označovaná často jako “zdravá vyvážená” nebo “racionální” strava má STB poměr 55:30:15, což znamená, že 55 % celkové stravní energie přichází ze sacharidů, 30 % z tuků a 15 % z bílkovin.

Při kalorickém příjmu napřiklad 2000 kcal/d lze pak díky STB poměru snadno dopočítat gramové zastoupení makroživin, pro STB 55:30:15 takto:

Sg = (0,55 x 2000)/4,5 = 244 gramů sacharidů
Tg = (0,30 x 2000)/9 = 67 gramů tuků
Bg = (0,15 x 2000)/4,5 = 67 gramů bílkovin

Naopak tzv. dobře sestavené nízkosacharidová strava má typicky STB poměr 15:70:15 nebo 10:80:10, což znamená následující gramové zastoupení:

Sg = (0,15 x 2000)/4,5 = 67 gramů sacharidů
Tg = (0,70 x 2000)/9 = 155 gramů tuků
Bg = (0,15 x 2000)/4,5 = 67 gramů bílkovin

Výpočet funguje i druhým směrem, takže pokud známe gramové zastoupení makroživin ve stravě, lze snadno dopočítat STB poměr.

KETOGENNÍ POMĚR

Ketogenní poměr reflektuje míru produkce ketolátek na daném typu stravy, a dopočítává se z STB poměru takto:

KP = T/(S+B)

Pro STB 15:70:15 (nízkosacharidová) je KP = 70 / (15+15) = 2,3.

Pro STB 55:30:15 (běžná) je KP = 30 / (55+15) = 0,42.

Z uvedených výpočtů (ano, stravu lze velmi přesně popsat i matematicky) vyplývá, že na nízkosacharidové stravě se tvoří více ketolátek, než na běžné vyvážené stravě.

Použité zdroje:

Kossoff (2011) Ketogenic diets
Volek (2014) The Art and Science of Low Carbohydrate Living

Rubriky

Copy link
Powered by Social Snap