Home » Odborná literatura » Dyson (2015) Nízkosacharidová strava and cukrovka 2. typu: Jaké jsou poslední důkazy?

Dyson (2015) Nízkosacharidová strava and cukrovka 2. typu: Jaké jsou poslední důkazy?

vloženo 27. 6. 2017 (JV)

„Nedávné studie naznačují, že nízkosacharidové typy stravy se ukazují jako bezpečné a efektivní v krátkodobém horizontu, ale neukazují statistické odchylky od kontrolních diet s vyšším obsahem sacharidů, a nemohou být doporučeny jako standardní léčba pro lidi s cukrovkou 2. typu. Mimo abstrakt: Shrnuto, ačkoliv nebyly zjištěny žádné důkazy o nepříznivém účinku stravy se sníženým příjmem sacharidů na KVO (kardiovaskulární) riziko, nebyly zjištěny ani důkazy o superioritě ve srovnání s vyšším příjmem sacharidů. Nicméně, nízkosacharidová strava je dalším užitečným nástrojem pro ty, kteří mají zájem na ni přejít, ačkoliv dlouhodobé vedlejší účinky nejsou zatím známé.“

Dyson (2015) Low Carbohydrate Diets and Type 2 Diabetes: What is the Latest Evidence? Diabetes Ther (2015) 6:411–424.

 

ABSTRAKT

Úvod: Nízkosacharidová strava je znovu v popředí zájmu a byla identifikovaná jako obzvlášť vhodná pro pacienty s cukrovkou 2. typu. Mezi zdravotnickými pracovníky i pacienty s diabetem je nejasno, zda je tato strava vhodná. Tato revize má za cíl poskytnout přehled posledních důkazů a prozkoumat roli nízkosacharidové stravy u pacientů s cukrovkou 2. typu.
Metody: Provedli jsme elektronickou rešerši článků v anglickém jazyce na MEDLINE (2010 – květen 2015), EMBASE (2010 – květen 2015), a Cochrane centrální registr klinických studií (2010 – květen 2015). Zařadili jsme jen randomizované kontrolované studie srovnávající intervence, které sledovaly snížený příjem sacharidů s vyšším příjmem sacharidů u pacientů s diagnostikovanou cukrovkou 2. typu. Primární výsledky zahrnovaly hotnost, glykovaný hemoglobin a koncentraci lipidů.
Výsledky: Nízkosacharidová strava u lidí s cukrovkou 2. typu je účinná ke krátkodobému zlepšení glykemické kontroly, redukce hmotnosti a kardiovaskulárního rizika, ale toto nebylo udrženo v dlouhodobějším horizontu. Nízkosacharidová strava neprokázala superioritu nad stravou s vyšším příjmem sacharidů pro žádnou ze sledovaných výsledků včetně redukce hmotnosti, glykemické kontroly, koncentrace lipidů, krevního tlaku a dodržování léčby.
Závěr: Nedávné studie naznačují, že nízkosacharidové typy stravy se ukazují jako bezpečné a efektivní v krátkodobém horizontu, ale neukazují statistické odchylky od kontrolních diet s vyšším obsahem sacharidů, a nemohou být doporučeny jako standardní léčba pro lidi s cukrovkou 2. typu.

 

MIMO ABSTRAKT

KVO riziko: Shrnuto, ačkoliv nebyly zjištěny žádné důkazy o nepříznivém účinku stravy se sníženým příjmem sacharidů na KVO (kardiovaskulární) riziko, nebyly zjištěny ani důkazy o superioritě ve srovnání s vyšším příjmem sacharidů.
Závěr: Důkazy shromážděné k dnešnímu dni naznačují, že nízkosacharidová strava je účinná pro redukci hmotnosti a zlepšení glykemické kontroly a KVO rizika, ale že není superiorní ve srovnání s jiných stravními přístupy. Proto nemůže být nízkosacharidová strava doporučena jako standardní strategie pro pacienty s cukrovkou 2. typu. Nicméně, nízkosacharidová strava je dalším užitečným nástrojem pro ty, kteří mají zájem na ni přejít, ačkoliv dlouhodobé vedlejší účinky nejsou zatím známé.

 

Související zdroje: Shai (2008)Ajala (2013)McKenzie (2017)

Rubriky

Copy link
Powered by Social Snap