Brown (2020) Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: a randomized trial

eslazeno: 28. ledna 2020 byla publikovaná další ze série studií zabývajících se možností využití dietních opatření v léčbě cukrovky 2. typu (DM2). Na studii DiRECT (Lean 2017, Lean 2019), která prokázala možnost dosažení a udržení remise DM2 po dvou letech u pacientů s kratší dobou trvání diabetu neléčených inzulinem, teď navazuje studie využívající podobný program zahrnující nízkoenergetickou dietu (800 – 820 kcal/den) zaměřená na pacienty léčené inzulinem. Výsledky týmu Adriana Browna a Anthony Leedse ukazují, že snížení hmotnosti může zásadním způsobem ovlivnit průběh onemocnění. Přinášíme stručné shrnutí hlavních zjištění a související odkazy týkající se remise DM2.

Registrace studie: ISRCTN21335883

Studie se účastnilo 90 obézních pacientů s DM2 léčených inzulinem, z nichž 69 dokončilo 12-měsíční sledování. Byli náhodně rozděleni do intervenční větve (nízkoenergetická dieta, 800 – 820 kcal/den po dobu 12 týdnů) a kontrolní větve (běžná redukční dieta se snížením kalorického příjmu o 600 kcal/den). Primárním výsledkem studie bylo snížení hmotnosti na konci 12 měsíců, sekundární výsledky zahrnovaly například kompenzaci diabetu, úpravu inzulinové léčby a kvalitu života.

Tabulka 2 shrnuje hlavní zjištění studie. V intervenční větvi došlo ke snížení průměrné hmotnosti asi o 10 kg, snížení průměrné dávky inzulinu o 47 mezinárodních jednotek, a 13 pacientů vysadilo inzulin úplně (29 %). Účastníci v této větvi také snížili glykovaný hemoglobin (HbA1c) průměrně o 4,7 mmol/mol, nicméně mezi větvemi nebyl v tomto ohledu statisticky významný rozdíl.

Autoři studie uzavřeli, že pacienti na nízkoenergetické dietě dosáhli větší redukce hmotnosti, a současně snížili dávky nebo zcela vysadili inzulin, zlepšili kompenzaci DM2 a kvalitu života. Nízkoenergetická dieta tedy podle nich představuje bezpečnou léčebnou možnost u této skupiny komplikovaných pacientů, vyžaduje však podporu pro udržení snížené hmotnosti.

Brown (2020) Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: a randomized trial

Související odkazy:

Rušavý (2019) Je možné dosáhnout remise diabetu 2. typu?

Vyjídák (2019) Jak setřepat diabetes 2. typu? Praktické tipy na úpravu jídelníčku

Vyjídák (2019) Problematika diabetu a redukce hmotnosti

Vyjídák (2019) Můžeme omezováním sacharidů skutečně dosáhnout trvalé změny hmotnosti a úpravy zdravotního stavu

Athinarayanan (2019) Long-Term Effects of a Novel Continuous Remote Care Intervention Including Nutritional Ketosis for the Management of Type 2 Diabetes: A 2-year Non-randomized Clinical Trial

Hallberg (2019) Reversing Type 2 Diabetes: A Narrative Review of the Evidence

Lean (2017) DiRECT Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial

Lean (2019) Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial

Copy link
Powered by Social Snap