Hallberg (2019)  Reversing Type 2 Diabetes: A Narrative Review of the Evidence

eslazeno: V tomto přehledovém článku se autoři zabývají dostupnými důkazy o tom, jak lze diabetes 2. typu úspěšně poslat do remise, tedy zbavit se klinických projevů tohoto onemocnění, ještě nedávno univerzálně považovaného za chronické a progresivní. Zaměřují se specificky na tři metody dosažení remise:

  1. bariatrická chirurgie
  2. nízkokalorické diety
  3. sacharidová restrikce.

“Závěr: S ohledem na stav důkazů o remisi diabetu 2. typu musí být poskytovatelé lékařské péče obeznámeni s možnostmi remise tak, aby se mohli aktivně zapojit a radit pacientům, kteří mohou o remisi mít zájem.”

Hallberg (2019) Reversing Type 2 Diabetes: A Narrative Review of the Evidence 

Copy link
Powered by Social Snap