Haluzík (2018) Alzheimerova nemoc a diabetes

eslazeno: Přehledový článek Martina Haluzíka (IKEM) zabývající se souvislostmi mezi inzulinovou rezistencí a Alzheimerovou nemocí. Přítomnost diabetu je zodpovědná za 1 z 10-15 celkových případů demence, kombinace diabetu a prediabetu příčinou 7-10 všech případů demence. Za jednu ze základních příčin Alzheimerovy nemoci je považována inzulinová rezistence a deficit působení inzulinu v centrálním nervovém systému, také proto se někdy označuje jako diabetes 3. typu.

Zdroj: Haluzík (2018) Alzheimerova nemoc a diabetes, Česká diabetologie, 4/2018

Copy link
Powered by Social Snap