Hana Krejčí, Jan Vyjídák, Matej Kohutiar (Vnitř Lék 2018; 64(7–8): 742–752)

 

eslazeno: Tento přehledový článek, zřejmě nejrozsáhlejší a nejúplnější v českém jazyce na toto téma, shrnuje základní informace o nízkosacharidové stravě a jejích typech včetně historických souvislostí, jak taková strava vypadá v praxi, proč je vhodná v léčbě diabetu, a další zásadní informace pro odbornou i širokou veřejnost a pacienty. Celý text článku v PDF je nyní veřejně dostupný a můžete si ho stáhnout níže z webu časopisu Vnitřní lékařství. 

Souhrn:

V odborné literatuře přibývají informace o pozitivních výsledcích nízkosacharidové stravy v léčbě diabetu, prediabetu, metabolického syndromu a obezity ve formě randomizovaných studií, jejich metaanalýz i případových studiích. Mnohé z nich svědčí pro bezpečnost nízkosacharidové stravy, možnost výrazného zlepšení kompenzace obou hlavních typů diabetu i celkového zdravotního stavu diabetika. Při úspěšné léčbě tato strava vede k redukci zvýšené hmotnosti, redukci farmakologické léčby a v některých případech diabetu 2. typu také k navození remise. Přesto je nízkosacharidová strava v české diabetologii zatím popelkou, opředenou obavami zejména z hlediska své bezpečnosti. Článek je souhrnem dosavadních poznatků o nízkosacharidové stravě, jejích výhod, rizik i kontraindi- kací a rád by otevřel diskusi o jejím využití jako jedné z možností dietní léčby diabetiků.

Klíčová slova: diabetes mellitus – ketogenní dieta – metabolický syndrom – nízkosacharidová strava – obezita

Low-carbohydrate diet in diabetes mellitus treatment

Summary:

There has been an increasing amount of information about the positive results of low-carbohydrate diet in the treatment of diabetes, pre-diabetes, metabolic syndrome and obesity in the form of randomized trials, their meta-analysis and case studies. Many of these indicate that low carbohydrate diets are safe, could signi cantly improve the compensation of both types of diabetes and the overall health of the diabetic patients. In successful therapy, this diet leads to weight loss, lower medication doses or prescribing, and in some cases of type 2 diabetes also to remission. How- ever, the low carbohydrate diet is not recognized in Czech diabetology, and concerns remain particularly about its safety. This article is a summary of the current knowledge about low-carbohydrate diet, its benefits, risks and contraindications, and aims to initiate a discussion about its use as one of the options for dietary treatment of diabetics.

Key words: diabetes mellitus – ketogenic diet – low-carbohydrate diet – metabolic syndrome – obesity

Krejčí (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus (plný text, PDF, Vnitřní lékařství)

Krejčí (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus (celý text, PDF, Vnitřní lékařství)

Copy link
Powered by Social Snap