eslazeno: Přehledový článek o terapeutickém využití nízkosacharidové stravy v léčbě diabetu 1. a 2. typu ve spolupráci s Veronikou Fejfarovou (Fakultní Thomayerova nemocnice) byl publikován v odborném časopise Practicus, který je určený praktickým lékařům (3/2018).

Krejčí (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus

Zdroj: Practicus 3/2018

Copy link
Powered by Social Snap