Krejčí (2020) Type 2 Diabetes Mellitus – From an understanding of pathogenesis to the possibilities of remission  

eslazeno: 26. června 2020 vyšel v časopise Diabetologie, Metabolismus, Endokrinologie a Výživa (DMEV) rozsáhlý přehledový článek Hanky Krejčí věnující se příčinám a možnostem řešení cukrovky 2. typu. Zabývá se mj. rolí ektopického tuku v pankreatu, játrech a svalové tkáni, a vysvětluje, proč bylo toto onemocnění dlouho považováno za chronické a progresivní. V rámci možností léčby shrnuje dosavadní poznatky o nízkosacharidové (ketogenní) stravě a nízkoenergetické dietě. Přinášíme souhrn i odkaz na plný text článku, který je dostupný zdarma.

 

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu představuje heterogenní skupinu onemocnění postihující štíhlé i obézní jedince všech věkových kategorií, včetně obézních dětí. Jeho nejčastější podoba se začíná rozvíjet po překročení individuální kapacity tukové tkáně, což vede k ektopickému ukládání tuku a rozvoji inzulinové rezistence. U disponovaných jedinců také dochází k rozvoji dysfunkce beta buněk, která vyústí v postupné zvyšování hladin krevního cukru až do diabetických hodnot. Článek se ve své první části zabývá vysvětlením jednotlivých mechanismů a postupných kroků tohoto patologického procesu. Léčba diabetu v České republice stojí podle střízlivých odhadů 20 miliard Kč ročně a jeho komplikace jsou příčinou 20 % všech úmrtí. Náklady na léčbu diabetu a jeho komplikací budou dále narůstat v souvislosti s rostoucí prevalencí diabetu a novými možnostmi farmakologické léčby. Onemocnění bylo dlouho považované za chronické, progredující a nevyléčitelné. Metody bariatrické chirurgie však jednoznačně prokázaly možnost remise DM 2. typu. Ukázalo se, že procesy, které vedou k rozvoji diabetu, mohou být reverzibilní i řadu let po manifestaci. V posledních letech přibývají studie, které dokládají možnosti dosažení remise také pomocí některých staronových dietních metod jako je nízkoenergetická nebo ketogenní dieta. Druhá část textu se proto zabývá jednotlivými metodami dosažení remise DM 2. typu vysvětlením mechanismů jejich účinku. Metody dosažení remise diabetu 2. typu jsou v praxi zatím málo využívané. Pokud však chceme zvrátit nepříznivý trend jeho prevalence, měly by se stát léčebným postupem první volby. 

Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, patogeneze, remise, bariatrická chirurgie, nízkoenergetická dieta, ketogenní dieta, přerušované lačnění

 

Krejci (2020)

Krejčí (2020) Diabetes Mellitus 2. typu – Od porozumění patogeneze k možnostem jeho remise

Související odkazy:

Rušavý (2019) Je možné dosáhnout remise diabetu 2. typu?

Vyjídák (2019) Jak setřepat diabetes 2. typu? Praktické tipy na úpravu jídelníčku

Vyjídák (2019) Problematika diabetu a redukce hmotnosti

Vyjídák (2019) Můžeme omezováním sacharidů skutečně dosáhnout trvalé změny hmotnosti a úpravy zdravotního stavu

Athinarayanan (2019) Long-Term Effects of a Novel Continuous Remote Care Intervention Including Nutritional Ketosis for the Management of Type 2 Diabetes: A 2-year Non-randomized Clinical Trial

Hallberg (2019) Reversing Type 2 Diabetes: A Narrative Review of the Evidence

Lean (2017) DiRECT Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial

Lean (2019) Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial

Morris (2019) A food-based low-energy, low-carbohydrate diet for people with type 2 diabetes in primary care: a randomised controlled feasibility trial

Copy link
Powered by Social Snap