Lennerz (2018) Velmi nízkosacharidová strava v léčbě cukrovky 1. typu (Management of Type 1 Diabetes With a Very Low−Carbohydrate Diet)

eslazeno: Tato studie se podrobně zabývala dětmi a dospělými s cukrovkou 1. typu (DM1) ve Facebook skupině TypeOneGrit založené RD Dikemanem, jedním z autorů studie. Členové této skupiny vycházejí při léčbě DM1 z učebnice Diabetes Solution Richarda Bernsteina, jejich přibližný denní přijem sacharidů činí 35 gramů. Studie 316 účastníků zjistila výjimečně dobrou kontrolu glykémie (hladiny krevní glukózy) – glykovaný hemoglobin HbA1c 38,5 mmol/mol – a velmi nízký počet hospitalizací souvisejících s diabetem. Autoři studie navrhli další studie včetně randomizovaných kontrolovaných studií.

 

Abstrakt

Cíle: Vyhodnotit kontrolu glykémie u dětí a dospělých s diabetem 1. typu (DM1), kteří konzumují velmi nízkosacharidovou stravu (VNS).

Metody: Provedli jsme online průzkum mezinárodní skupiny lidí s DM1, kteří dodržují VNS, na sociální síti. Účastníky byli dospělí a rodiče dětí s DM1. Ověřili jsme aktuální hemoglobin A1c (HbA1c) (primární výsledek), změnu HbA1c po účastníkem hlášeném přechodu na VNS, celkovou dávku inzulinu, a komplikace. Obstarali jsme také potvrzení od poskytovatelů diabetologické péče a data ze zdravotnické dokumentace.

Výsledky: Mezi 316 účastníky bylo 131 (42 %) rodičů dětí s DM1, a 57 % žen. Důkazy svědčíci pro DM1 (založené na tří-úrovňovém systému skórování, v němž vědci zohlednili věk a výšku v okamžiku diagnózy, autoimunitu týkající se pankreatu, potřebu inzulinu, a klinické projevy) byly k dispozici pro 273 (86 %) účastníků. Průměrný věk v okamžiku diagnózy byl 16 ± 14 let, trvání diabetu 11 ± 13 let, a doba dodržování VNS 2,2 ± 3,9 let. Účastníci konzumovali průměrně 36 ± 15 gramů sacharidů denně. Nahlášený průměrný HbA1c byl 38,5 ± 4,5 mmol/mol (5,67 % ± 0,66 %). Jen 7 (2 %) účastníků nahlásilo hospitalizaci v posledním roce souvisejicí s diabetem, včetně 4 (1 %) pro ketoacidózu a 2 (1 %) pro hypoglykémii.

Závěry: Skupinou dětí a dospělých dodržujících VNS byla nahlášena výjimečně dobrá kontrola glykémie DM1 s velmi nízkým počtem akutních komplikací. Pro účely zevšeobecnění těchto zjištění je nutné provést další studie včetně velmi kvalitních randomizovaných kontrolovaných studií.

Lennerz (2018) Management of Type 1 Diabetes With a Very Low–Carbohydrate Diet (Supplement)

Související zdroje:

Connor (2018) How a Low-Carb Diet Might Aid People With Type 1 Diabetes

Přehled odborné literatury (DM1)

Copy link
Powered by Social Snap