Reaven (2005) Why Syndrome X? From Harold Himsworth to the Insulin Resistance Syndrome

eslazeno: Gerald Reaven (1928-2018), endokrinolog a průkopník inzulinové rezistence, a také autor konceptu metabolického syndromu, v tomto stručném přehledovém článku zachytil schema klinických syndromů, které se častěji objevují u osob s inzulinovou rezistencí. Za připomenutí stojí také závěr článku, který uvádíme pod schematem.

“Od okamžiku, kdy Himsworth poprvé navrhl rozdělení pacientů s diabetes mellitus do dvou kategorií, inzulin senzitivní a inzulin nesenzitivní, uběhlo asi 65 let. Zaměřoval se na roli inzulinové nesenzitivity v patogenezi hyperglykemie, a dnes je zřejmé, že šlo jednoduše o první přehled klinických syndromů spojených s inzulinovou rezistencí, který se od té doby neustále rozrůstá. Vzhledem k tomu, že účinek inzulinu se u jinak zdravých osob liší až 6x, a že rozdíly v míře adipozity (25 %) a fyzické zdatnosti (25 %) vysvětlují asi 50 % této variability, mělo by být zřejmé, že jak se svět stává více obézním, a méně aktivním, problémy spojené se syndromem inzulinové rezistence se stanou morem 21. století.”

Reaven (2005) Why Syndrome X? From Harold Himsworth to the Insulin Resistance Syndrome 

Související zdroje:

Bikman (2018) Mor blahobytu (The Plaques of Prosperity)

Oransky (2018) Gerald Reaven

Sucharda (2010) Metabolický syndrom, jeho diagnostika a možnosti léčby 

 

Copy link
Powered by Social Snap