eslazeno: The Nutrition Network, edukační web založený Profesorem Timem Noakesem (The Noakes Foundation), spustili online vzdělávací kurzy. Posledním z nich je “Nízkosacharidová strava v klinické praxi”, která shrnuje přednášky od předních osobností, lékařů a vědců využívajících nízkosacharidovou stravu. Objevila se mezi nimi také přednáška Honzy Vyjídáka “Právní aspekty předepisování nízkosacharidové stravy”, jejíž stručný obsah přinášíme:

 

  1. Úvod
  2. Výukové cíle
  3. Kontext a relevance – proč bych měl mít povědomí?
  4. Základní právní koncepty – oprávnění poskytovat lékařskou péči, odpovědnost za škodu, nedbalost
  5. Zaměření na odpovědnost za škodu – povinnost lékaře, porušení povinnosti, příčinná souvislost
  6. Medicína založená na důkazech a doporučení – nejen o nízkosacharidové stravě
  7. Kauzy spojené s nízkosacharidovou stravou
  8. Specifické scénáře – předepisování mimo indikaci, bariatrická chirurgie, zdravotní pojištění
  9. Shrnutí – nejlepší praxe při předepisování nízkosacharidové stravy
  10. Odkazy na zdroje (k 11. řijnu 2018) a právní kauzy

Vyjídák (2019) Legal aspects of prescribing low carbohydrate diets

Copy link
Powered by Social Snap