MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

— stránka se připravuje —

Internistka a diabetoložka VFN Praha. Působí na 3. interní klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze a na diabetologické a interní ambulanci pro těhotné v porodnici U Apolináře. Věnuje se výuce studentů medicíny a nutriční terapie i laické osvětě o problematice diabetu.

Hanka je dlouhou dobu aktivní zejména na poli těhotenské cukrovky (gestační diabetes mellitus) a cukrovky obecně, podporovala přijetí přísnějších diagnostických kriterií pro těhotenskou cukrovku (Krejčí 2014) i možnost využití nízkosacharidové stravy v léčbě a prevenci těhotenské cukrovky a cukrovky 2. typu (Krejčí 2016ČDS 2017).

Hanka také založila a spravuje vynikající webové stránky www.tehotenskacukrovka.cz a v roce 2017 po odborné stránce připravila nový edukační web www.cukrpodkontrolou.cz a spolupracovala i na projektu www.cojist.cz. Je také zakládajícím členem Globopolu, prvního českého think-tanku zabývajícího se zdravotní prevencí.

Odborné a další publikace (dle roku)

Krejčí (2020) Diabetes Mellitus 2. typu – Od porozumění patogeneze k možnostem jeho remise 

Vyjídák (2020) Vidličkou proti cukrovce – Abbott ebook

Kohutiar (2019) Klasifikace potravin podle stupně technologického zpracování a její využití v prevenci civilizačních onemocnění

Krejčí (2018) Doporučený postup pro screening a péči o gestační diabetes – komentáře a praktické aspekty

Krejčí (2018) Dopis Parlamentu Západní Austrálie o nízkosacharidové stravě v těhotenství

Krejčí (2018) Aktuální otázky v dietní léčbě diabetiků – kontroverze a mýty (Postgraduální medicína)

Krejčí (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus (Vnitřní lékařství)

Krejčí (2018) Nízkosacharidová strava v léčbě diabetes mellitus (Practicus)

ČDS (2017) GESTAČNÍ DIABETES MELLITUS – Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017

Krejčí (2016) Gestační diabetes mellitus (PubMed)

Vejrazkova (2015) Gestational Diabetes – Metabolic Risks of Adult Women With Respect to Birth Weight

Krejčí (2015) Aktuální stav diagnostiky a léčby diabetu v těhotenství

Anderlová (2014) Alarmující výskyt gestačního diabetes mellitus při použití stávajících i nových mezinárodních diagnostických kritérií

Krejčí (2014) Proč bychom měli přijmout nová mezinárodní kritéria pro diagnózu gestačního diabetes mellitus?

Krejčí (2014) Proč stále váháme s přijetím nových mezinárodních kritérií pro diagnózu gestačního diabetes mellitus? Současný screening je nejednotný a neodpovídá medicíně založené na důkazech

Vejrazkova (2014) MTNR1B genetic variability is associated with gestational diabetes in Czech women

Vejrazkova (2013) Genetic background of gestational diabetes mellitus in the Czech population

Mraz (2013) RELATIONSHIP BETWEEN GLYCEMIC VARIABILITY, GLUCOSE CONTROL AND LONG-TERM COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Krejčí (2012) Gestační diabetes mellitus

Krejčí (2011) Těhotenská cukrovka – rady lékařky nastávajícím maminkám

Škrha (2009) Diabetologie

Svobodova (2007) Effect of rosiglitazone on leukocyte expression of proinflammatory and prothrombotic molecules in patients with type 2 diabetes

Krejčí (2005) PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE O DIABETICKÉ PACIENTY

Stulz (2005) Effect of rosiglitazone on homocysteine and creatinine levels in patients with type 2 diabetes

Krejčí (2004) Diabetes mellitus a imunita

Barova (2004) Anti-GAD-positive patients with type 1 diabetes mellitus have higher prevalence of autoimmune thyroiditis than anti-GAD-negative patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus

Masek (1999) Predictive value of GAD(65)Ab and IA-2Ab in two groups of type 1 diabetes mellitus for associated autoimmunity

Spolupráce a články (dle roku)

Kábelová (2018) Nízkosacharidová dieta v terapii diabetu mellitu 2. typu – bakalářská práce

Slimáková (2016) Co je nejlepší strava pro prevenci a terapii cukrovky? (English version)

Krejčí (2016) Diabetes a výživa (PDF prezentace určená studentům nutriční terapie)

Přednášky a rozhovory (dle roku)

Krejčí (2018) Rozhovor o návrhu zmírnit tzv. Pamlskovou vyhlášku – “Babišovi ministři chtějí vrátit koblihy do školních bufetů”

Krejčí (2018) O nízkosacharidovém stravovnání s MUDr. Hanou Krejčí

Krejčí (2018) Je třeba, aby děti omezovaly sacharidy?

Krejčí (2017) O doporučené stravě nejen při těhotenské cukrovce s MUDr. Hanou Krejčí

Krejčí (2017) Doporučuji testovat těhotenskou cukrovku? Rozhovor s MUDr. Hanou Krejčí

Krejčí (2017) Nízkosacharidová strava nejen v léčbě diabetu, EUC 2017 Praha

Krejčí (2016) O revoluční terapii obezity a cukrovky s MUDr. Hanou Krejčí

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap